Knivlov

Det Danske Spejderkorps’ vejledning om brug af knive for spejdere og spejderledere. Vejledningen knytter sig til knivloven, der træder i kraft 1. juli 2016.

Denne vejledning tager udgangspunkt i det, der regnes for sikkert at gøre for spejdere og spejderledere uden at overtræde knivloven.

Derudover anbefaler Det Danske Spejderkorps, at man altid tænker sig om, før man medbringer kniv i offentligt rum. Med den ny knivlov er det altid en konkret vurdering, om man har et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniv.

DET MÅ MAN SOM SPEJDER

En spejder må bære kniv offentligt direkte til og fra et spejdermøde eller arrangement. Det Danske Spejderkorps anbefaler, at man som minimum bærer tørklæde, når man bærer kniv. At bære kniv dækker både at have den i bæltet, men også at have kniven fx i en rygsæk eller i handskerummet under transport.

Spejdere må gerne lave aktiviteter, der kræver brug af kniv, udenfor og på offentligt tilgængelige steder som fx den lokale gågade. Der skal være ”et anerkendelsesværdigt formål” – dvs. en fornuftig grund til, at spejderne bærer kniv i forbindelse med aktiviteten.

· Transport og opbevaring

Det Danske Spejderkorps anbefaler, at man går eller kører direkte til og fra spejdermøder, hvor der medbringes dolk.

Ifølge loven må man foretage ophold eller ærinder undervejs, hvis det ud fra en ”samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt”. For at være på den sikre side anbefaler Det Danske Spejderkorps dog, at man undlader ophold og ærinder undervejs. Dvs. at en spejder ikke bør besøge en ven på vejen mod spejdermøde.

Ved transport i offentligt rum (fx på vej i bus eller tog) bør kniven være forsvarligt opbevaret, og må ikke efterlades uden for opsyn.

Det er ikke tilladt for spejdere at have dolk med i skole eller på fritidshjem/til sport, fordi man skal til spejder senere.

Overvej i gruppen, om det kan være smart for jer at opbevare spejdernes dolke samlet i hytten. I må gerne opbevare dolkene i hytten, hvis de opbevares i et aflåst lokale.

HVILKE KNIVE MÅ MAN BRUGE?

Generelt gælder det, at knivens udformning skal passe til dens anvendelsesområde.

Som spejderkniv er fx dolke, foldeknive og multitools møntet på almindeligt spejder- og friluftsbrug lovlige at benytte.

· Knive med blade over 12 cm

Med den ny knivlov vil man fremover som spejderlejder fx lovligt kunne medbringe en kniv med en bladlængde på over 12 cm til spejderlejr, hvis den skal bruges til et særligt formål såsom at snitte grøntsager.

· Enhåndsbetjente foldeknive

Med den ny knivlov er det igen lovligt at benytte enhåndsbetjente foldeknive, som er udformet til friluftsbrug. Dette gælder fx visse lommeknive, multitools osv. For disse gælder det ligesom alle andre knive, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for at bære dem.

· Små lommeknive må ikke længere medbringes overalt

Alle typer knive er nu omfattet af reglerne om anerkendelsesværdigt formål. Dette gælder også små lommeknive, som man tidligere måtte bære over alt.

Hensigten med den nye lov er dog ikke generelt at forbyde, at almindelige små foldeknive medbringes til dagligdags og praktiske formål som fx at skrælle et æble. Men man skal huske at lade lommekniven blive liggende derhjemme, hvis man fx skal på restaurant, til sportskamp eller lignende.

ANBEFALING: Brug fornuften

Det er altid en konkret vurdering, om en kniv bæres lovligt. Dette vurderes ud fra knivens udformning, den person, der bærer den, og det sted, tidspunkt og situation, den bliver båret på.

Det Danske Spejderkorps’ anbefaling er derfor altid at bruge fornuften og tænke sig om, før man bærer kniv i det offentlige rum.

Vil du vide mere? Læs lovteksten for knivloven på Folketingets hjemmeside