Ind- og udmeldelse

Indmeldelse:

Der betales et indmeldelsesgebyr på 100,00 kr. Gebyret dækker et tørklæde med tryk i gruppens farve, samt en lommebog, der passer til den gren man er startet hos. Gebyret fastsættes af bestyrelsen, evt. forhøjelser fastsættes inden generalforsamlingen.

Link til indmeldelses blanket - kommer snarest

 

Udmeldelse:

Dette skal ske til lederen eller gruppelederen. Dette af hensyn til at vi betaler divisions- og korpskontingent for barnet.