Spejderloven

Den der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:
-At finde sin egen tro og have respekt for andres.
- At værne om naturen.
- At være en god kammerat.
- At være hensynsfuld og hjælpe andre.
- At være til at stole på.
- At høre andres meninger og danne sine egne.
- At tage medansvar i familie og samfund.