Bestyrelsens

Formand for De Blå spejder i Rårup.
Kasser for de Blå spejder i Rårup.
bestyrelses medlem. Leder representant.
Bestyrelses medlem Gruppe leder representant.
Bestyrelses medlem. Forældre representant.
Bestyrelses medlem. Forældre representant.
Bestyrelses medlem. Forældre representant.

Bestyrelsen vælges på spejdergruppes årlige grupperådsmøde, hvilket svarer til en generalforsamling. Grupperådsmødet afholdes hvert år inden 1. marts.

Bestyrelsen skal helst være sammensat så den består af lige dele forældre, ledere og unge(spejdere mellem 15 og 23 år). Da vi ikke har nogen unge spejdere der ønsker at være med i bestyrelsen, består vores bestyrelse af forældre og ledere.

Medlemmerne i bestyrelsen bliver valgt for 2 år af gangen. Alle forældre der har børn der går til spejder kan stille op til styrelsen.

Formand, kasser og revisor bliver valgt på grupperådsmødet.

Bestyrelsens ansvar er iflg. lovhæftet for DDS følgende:

§ 16. Bestyrelsens ansvar

1. Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for,

a. at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og

værdier

b. at gruppen overholder korpsets love

c. gruppens økonomi

d. opfølgning på grupperådets beslutninger

e. koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt

f. at godkende ledere og hjælpere, herunder at indhente ledererklæring og børneattest, jf.§§ 7 og 18.

I det daglige……

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året alt efter behov. Dagsordenen for møderne består af de emner der rører sig på tidspunket for møderne. Det kan f.eks. være salg af julekalendere eller blomster. Hvad skal vi gøre for at få flere ledere eller forberedelse til året sommerlejre.

Hvordan bliver mit barn spejder i Rårup
De Blå Spejder I Rårup.

Hvordan bliver mit barn spejder i Rårup

Skriv eller ring til Gruppelederen, Eller mød op til et spejdermøde i spejderhytten, så kan du få mere info om hvordan du eller dit barn bliver spejder ved de Blå Spejder i Rårup, Tryk på knappen herunder for at se mere info.